<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html lang="nl"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> <meta name="Generator" content="Serif WebPlus X4 (12.0.5.033)"> <title>De Koning komt! Hoe zal het aflopen?</title> <meta name="keywords" content="De Koning komt, eindtijd, einde der tijden, opname, de opname van de gemeente, Jezus komt, Koning de Joden, Isral en de eindtijd, let op de vijgenboom, de antichrist, 666, de Grote Verdrukking, het 1000 jarig Rijk, het Duizendjarig Rijk, De wederkomst, het nieuwe Jeruzalem, hemelse Jeruzalem, de bruid van het Lam, Babel, Babylon, het profetisch Woor, de nieuwe hemel, de nieuwe aarde, de eerste opstanding, Jeep van der Schoot, Jeep vd Schoot"> <meta name="description" content="De Koning komt: christelijke website over de eindtijd en de toekomstige dingen. De Here Jezus komt terug!"> <style type="text/css"> <!-- body {margin: 0px; padding: 0px;} a:link {color: #2c3651;} a:visited {color: #1f5b8b;} a:hover {color: #2c3651;} a:active {color: #2c3651;} .Hoofdtekst-P { margin:0.0px 0.0px 12.0px 0.0px; text-align:left; font-weight:400; } .Standaard-P { margin:0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align:left; font-weight:400; } .Standaard-P0 { margin:0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align:center; font-weight:400; } .Hoofdtekst-C { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:15.0px; line-height:1.13em; color:#ffffff; } .Hoofdtekst-C0 { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:14.0px; line-height:1.14em; color:#ffffff; } .Hoofdtekst-C1 { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:5.0px; line-height:1.20em; color:#ffffff; } .Hoofdtekst-C2 { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:5.0px; line-height:1.20em; color:#ffffff; } .Hoofdtekst-C3 { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:15.0px; line-height:1.13em; color:#ffffff; } .Normal-C { font-family:"Georgia", serif; font-weight:700; font-size:67.0px; line-height:1.33em; color:#17365d; } .Normal-C0 { font-family:"Georgia", serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:32.0px; line-height:1.38em; color:#17365d; } .Normal-C1 { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:16.0px; line-height:1.38em; color:#17365d; } .Normal-C2 { font-family:"Georgia", serif; font-size:13.0px; line-height:1.38em; } .Normal-C3 { font-family:"Arial Black", sans-serif; font-weight:700; font-size:17.0px; line-height:1.65em; color:#e61d00; } .Normal-C4 { font-family:"Arial Black", sans-serif; font-weight:700; font-size:21.0px; line-height:1.62em; color:#001463; } .Normal-C5 { font-family:"Arial", sans-serif; font-weight:700; font-size:5.0px; line-height:1.40em; } .Normal-C6 { font-family:"Arial", sans-serif; font-weight:700; font-size:14.0px; line-height:1.71em; } .Hoofdtekst-C4 { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:11.0px; line-height:1.27em; color:#000080; } .Hoofdtekst-C5 { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:11.0px; line-height:1.27em; } .Artistieke-tekst-C { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:15.0px; line-height:1.13em; color:#001463; } .Normal-C7 { font-family:"Arial Black", sans-serif; font-weight:700; font-size:19.0px; line-height:1.63em; color:#001463; } .Normal-C8 { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:15.0px; line-height:1.33em; } .No-Spacing-C { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:14.0px; line-height:1.29em; } .No-Spacing-C0 { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:14.0px; line-height:1.29em; } .Normal-C9 { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:14.0px; line-height:1.29em; color:#001463; } .Standaard-C { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-size:14.0px; line-height:1.14em; color:#ece7d2; } .Standaard-C0 { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:14.0px; line-height:1.14em; color:#ece7d2; } .Normal-C10 { font-family:"Arial", sans-serif; font-size:11.0px; line-height:1.45em; } .Normal-C11 { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-size:14.0px; line-height:1.29em; } .Normal-C12 { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-size:12.0px; line-height:1.42em; } .Normal-C13 { font-family:"Arial", sans-serif; font-style:italic; font-weight:700; font-size:12.0px; line-height:1.42em; } --> </style> </head> <body text="#000000" style="background-color:#ffffff; text-align:center; height:3070px;"> <div style="background-color:transparent;text-align:left;margin-left:auto;margin-right:auto;position:relative;width:1080px;height:3070px;"> <div style="position:absolute; left:0px; top:426px; width:240px; height:1654px;"> <img src="wpimages/wp0364b047.png" width="240" height="1654" border="0" id="qs_7" name="qs_7" title="" alt=""></div> <div id="txt_17" style="position:absolute; left:19px; top:447px; width:202px; height:1673px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C"><a href="http://www.dekoningkomt.nl" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Home</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/overdezesite.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Over deze site</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/wiezijnwij.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Wie zijn wij</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/waaromjezus.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Waarom Jezus? </a>&nbsp;</span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/debijbel.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">De Bijbel</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/deeindtijdinvogelvlucht.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">De eindtijd in vogelvlucht</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/links.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Links</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="mailto:info@dekoningkomt.nl" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Contact</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C1"><a href="mailto:info@dekoningkomt.nl" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">&nbsp;</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C">Artikelen uit Het Zoeklicht </span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/levenuitverwachting.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Leven uit verwachting</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/dedagenvannoach.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">De dagen van Noach</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/sionskoningkomt.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Sions Koning komt...</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/debedelingenleer.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">De bedelingenleer</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/verachtdeprofetieenniet.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Veracht de profetien niet!</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/openbaringvanjezuschristus.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Openbaring van Jezus Christus</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/openbaring12.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Openbaring 12 (een groot teken in de hemel)</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/deantichristenhetherstelderomeinserijk.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">De antichrist en het herstelde Romeinse rijk</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/hetsysteembabeleengeheimenis.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Het systeem Babel: een geheimenis</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/destadbabelindeeindtijd.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">De stad Babel in de eindtijd</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/isdeantichristeenmoslim.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Is de antichrist een moslim?</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/danielenzijnvriendeninbabel.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Danil en zijn vienden in Babel</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/weesmoedigentrouw.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Wees moedig en trouw</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/opnamevandegemeentebijbelseescape.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Opname van de Gemeente: Bijbelse  escape ?</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C1"><a href="mailto:info@dekoningkomt.nl" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">&nbsp;</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C">De eindtijd in het kort</span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/israelendeeindtijd.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Isral en de eindtijd</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/tekenenvandeeindtijd.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Tekenen van de eindtijd </a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/deopnamevandegemeente.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">De Opname van de gemeente</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/degroteverdrukking.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">De Grote Verdrukking</a> </span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/dewederkomstvanchristus.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">De Wederkomst van Christus</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/hetduizendjarigvrederijk.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Het Duizendjarig Vrederijk</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/denieuwehemelendenieuweaarde.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">De nieuwe hemel en de nieuwe aarde</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/hetnieuwejeruzalem.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Het nieuwe Jeruzalem</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C2"><a href="mailto:info@dekoningkomt.nl" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">&nbsp;</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C">E-<wbr>book eindtijd</span></p> <p class="Standaard-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/eboekdeeindtijdinhetkort.pdf" target="_blank" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">De eindtijd in het kort -<wbr> Jezus komt spoedig terug!</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C"><a href="mailto:info@dekoningkomt.nl" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">&nbsp;</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C">Hete hangijzers</span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C3"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/degodheidvanjezus.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">De godheid van Jezus</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C3"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/waaromisraelbelangrijkis.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Waarom Isral belangrijk is</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C3"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/dewetdejoodsefeestenendesabbat.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">De wet, de feesten van de Heer en de Sabbat</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C3"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/regeertgodnudewereld.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Regeert God nu de wereld? </a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C1">&nbsp;</span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C">Evangelisatie &nbsp;</span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/dopenmoetdatnuecht.pdf" target="_blank" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Dopen moet dat nu echt?</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/keuze.pptx" target="_blank" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Wat is jouw keuze?</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/waaromhetdemoeitewaardischristentezijn.pdf" target="_blank" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Waarom het de moeite waard is christen te zijn</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C2"><a href="mailto:info@dekoningkomt.nl" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">&nbsp;</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/studieboeken.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Studieboeken</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/openbaring.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">De Openbaring van Jezus Christus -<wbr> Zie, Ik maak alle dingen nieuw!</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/daniel.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">Danil -<wbr> Gods weg met Isral en de volken</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/dekoningkomt.html" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">De Koning komt! -<wbr> Hoe zal het aflopen?</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C"><a href="http://www.koekjes.net/cgi-bin/gastenboek/bekijken.pl?denaam=chanoeka&start=0" target="_blank" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">&nbsp;</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C0"><a href="mailto:info@dekoningkomt.nl" style="color:#ffffff;text-decoration:none;">&nbsp;</a></span></p> </div> <div style="position:absolute; left:0px; top:0px; width:1080px; height:408px;"> <img src="wpimages/wpf57de5f2_00.jpg" width="1080" height="408" border="0" id="pic_87" name="pic_87" title="" alt=""></div> <div id="txt_47" style="position:absolute; left:90px; top:109px; width:881px; height:192px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Standaard-P"><span class="Normal-C">De Koning komt...</span></p> <p class="Standaard-P"><span class="Normal-C0">Hoe zal het aflopen...</span></p> </div> <div id="txt_48" style="position:absolute; left:569px; top:45px; width:469px; height:35px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Standaard-P"><span class="Normal-C1">&quot;Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien...&quot;</span></p> </div> <div style="position:absolute; left:0px; top:2100px; width:240px; height:174px;"> <a href="http://www.dekoningkomt.nl/wiezijnwij.html"><img src="wpimages/wpe9e03cd7_00.jpg" width="240" height="174" border="0" id="pic_88" name="pic_88" title="" alt=""></a></div> <div id="txt_49" style="position:absolute; left:1px; top:2276px; width:220px; height:32px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; border: 1px solid #ffffff; overflow:hidden;"> <p class="Standaard-P"><span class="Normal-C2">Auteur Jeep van der Schoot</span></p> <p class="Standaard-P"><span class="Normal-C3">&nbsp;</span></p> </div> <div id="txt_50" style="position:absolute; left:299px; top:440px; width:681px; height:140px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Standaard-P"><span class="Normal-C4">Welkom...</span></p> <p class="Standaard-P"><span class="Normal-C5">&nbsp;</span></p> <p class="Standaard-P"><span class="Normal-C6">Op deze website vind je allerlei informatie en Bijbelstudies over het profetische Woord van God. Kort en bondig heb ik geprobeerd om Gods plan met de Gemeente, Isral en de volken duidelijk weer te geven. Verder staan er op deze site allerlei andere studies over de Bijbel en het christelijk geloof.</span></p> </div> <div id="txt_12" style="position:absolute; left:1px; top:2304px; width:219px; height:41px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C4"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/copyright.html" style="color:#000080;text-decoration:none;">Copyright , 2017 dekoningkomt.nl</a></span></p> <p class="Hoofdtekst-P"><span class="Hoofdtekst-C5">&nbsp;</span></p> </div> <div style="position:absolute; left:494px; top:2874px; width:130px; height:18px;"> <div class="Standaard-P"> <span class="Artistieke-tekst-C"><a href="#top" style="color:#001463;text-decoration:none;">Terug naar begin</a></span></div> </div> <div id="txt_51" style="position:absolute; left:299px; top:609px; width:441px; height:331px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Standaard-P"><span class="Normal-C7">Opname van de Gemeente: </span></p> <p class="Standaard-P"><span class="Normal-C7">Bijbelse &#39;escape&#39;? </span></p> <p class="Standaard-P"><span class="Normal-C8">&nbsp;</span></p> <p class="Standaard-P"><span class="No-Spacing-C">De Opname van de Gemeente komt steeds meer ter discussie te staan. Velen geloven er niet (meer) in. Het is bedroevend dat deze zalige hoop en verwachting door sommigen wordt afgedaan met  wishful thinking .</span><span class="No-Spacing-C0"> </span></p> <p class="Standaard-P"><span class="No-Spacing-C0">&nbsp;</span></p> <p class="Standaard-P"><span class="No-Spacing-C">Anderen noemen de Opname vr de Verdrukking een ontsnappingstheorie, die slechts bedacht is door mensen. Als liefhebber van het profetische Woord van God raakt het mij diep van binnen dat de  zogenaamde opname-<wbr>theorie ook nog eens  antisemitisch zou zijn.</span></p> <p class="Standaard-P"><span class="No-Spacing-C"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/opnamevandegemeentebijbelseescape.html" style="color:#000000;text-decoration:none;">&nbsp;</a></span></p> <p class="Standaard-P"><span class="Normal-C9"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/opnamevandegemeentebijbelseescape.html" style="color:#001463;text-decoration:none;">Verder lezen...</a></span></p> <p class="Standaard-P"><span class="Normal-C9">&nbsp;</span></p> </div> <div style="position:absolute; left:0px; top:2988px; width:1080px; height:70px;"> <img src="wpimages/wp0ad13486.png" width="1080" height="70" border="0" id="qs_27" name="qs_27" title="" alt=""></div> <div id="txt_19" style="position:absolute; left:200px; top:2999px; width:680px; height:67px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Standaard-P0"><span class="Standaard-C"> Zo zegt de HERE, de Koning en Verlosser van Isral, de HERE der heerscharen:</span></p> <p class="Standaard-P0"><span class="Standaard-C">Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten Mij is er geen God </span></p> <p class="Standaard-P0"><span class="Standaard-C0">(Jesaja 44:6). </span></p> </div> <div id="txt_53" style="position:absolute; left:462px; top:2934px; width:220px; height:20px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Standaard-P"><span class="Normal-C10">Website bijgewerkt, augustus 2018</span></p> </div> <div id="txt_52" style="position:absolute; left:299px; top:962px; width:441px; height:260px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Standaard-P"><span class="Normal-C7">Waarom Isral belangrijk is</span></p> <p class="Standaard-P"><span class="Normal-C8">&nbsp;</span></p> <p class="Standaard-P"><span class="No-Spacing-C">Direct na de zondeval wordt in de Bijbel een belangrijk profetische vooruitblik gegeven waarom Isral belangrijk is voor God en voor de wereld. In Genesis 3:15 lezen we over vijandschap tussen de slang en de vrouw, en over vijandschap tussen het nageslacht ban de slang en het Nageslacht van de vrouw. </span></p> <p class="Standaard-P"><span class="No-Spacing-C">&nbsp;</span></p> <p class="Standaard-P"><span class="No-Spacing-C">Er is altijd al strijd geweest om Isral en Jeruzalem.</span></p> <p class="Standaard-P"><span class="No-Spacing-C">&nbsp;</span></p> <p class="Standaard-P"><span class="Normal-C9"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/waaromisraelbelangrijkis.html" style="color:#001463;text-decoration:none;">Verder lezen...</a></span></p> <p class="Standaard-P"><span class="No-Spacing-C">&nbsp;</span></p> <p class="Standaard-P"><span class="Normal-C9">&nbsp;</span></p> </div> <div id="txt_54" style="position:absolute; left:298px; top:1908px; width:402px; height:327px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Standaard-P"><span class="Normal-C7">De godheid van Jezus</span></p> <p class="Standaard-P"><span class="Normal-C8">&nbsp;</span></p> <p class="Standaard-P"><span class="No-Spacing-C">De godheid van Jezus wordt door velen om allerlei redenen ontkent. Meestal denkt men dat Zijn bestaan slechts begon nadat Hij bij (de maagd) Maria werd verwekt. Zij zien Hem daarom als een schepsel, in plaats van als de Schepper. De Bijbel leert echter geheel anders, namelijk dat Hij Waarlijk God en Waarlijk Mens is (Johannes 1:1, 14). </span></p> <p class="Standaard-P"><span class="No-Spacing-C">&nbsp;</span></p> <p class="Standaard-P"><span class="No-Spacing-C">Zijn godheid heeft altijd ter discussie gestaan. Het begon al met Zijn optreden in Isral. De Joden wilden Hem toen stenigen om godslastering, want zij zeiden: </span><span class="Normal-C11"> omdat Gij, een mens, Uzelf God maakt </span><span class="No-Spacing-C">(Johannes 10:33). </span></p> <p class="Standaard-P"><span class="No-Spacing-C">&nbsp;</span></p> <p class="Standaard-P"><span class="Normal-C9"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/degodheidvanjezus.html" style="color:#001463;text-decoration:none;">Verder lezen...</a></span></p> <p class="Standaard-P"><span class="No-Spacing-C">&nbsp;</span></p> <p class="Standaard-P"><span class="Normal-C9">&nbsp;</span></p> </div> <div id="txt_55" style="position:absolute; left:298px; top:1560px; width:402px; height:319px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Standaard-P"><span class="Normal-C7">Wees moedig en trouw</span></p> <p class="Standaard-P"><span class="Normal-C8">&nbsp;</span></p> <p class="Standaard-P"><span class="No-Spacing-C">Bijzonder is dat de jonge mannen ongeschonden uit de vuuroven kwamen. Zelfs hun kleding rook niet naar brandlucht. Maar al had God dit niet voor hen gedaan, dan waren zij uit liefde voor Hem gestorven. Ook nu zijn er veel christenen in de wereld die moeten lijden om hun geloof in Christus. Zij lijden en sterven liever voor Hem, dan dat zij hun Gekruisigde en Opgestane Heer zouden verloochenen.</span></p> <p class="Standaard-P"><span class="No-Spacing-C">&nbsp;</span></p> <p class="Standaard-P"><span class="No-Spacing-C">Veel christenen in het westen willen niet voor Christus lijden. Als het even kan blijven zij stil. </span></p> <p class="Standaard-P"><span class="No-Spacing-C">&nbsp;</span></p> <p class="Standaard-P"><span class="Normal-C9"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/weesmoedigentrouw.html" style="color:#001463;text-decoration:none;">Verder lezen...</a></span></p> <p class="Standaard-P"><span class="No-Spacing-C">&nbsp;</span></p> <p class="Standaard-P"><span class="Normal-C9">&nbsp;</span></p> </div> <div id="txt_56" style="position:absolute; left:723px; top:1820px; width:336px; height:52px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Standaard-P"><span class="Normal-C12">Mogelijk kunnen wij in de drie vrienden van Danil een profetische heenwijzing zien naar de 144.000 verzegelden Isralieten in de eindtijd. </span></p> </div> <div id="txt_57" style="position:absolute; left:724px; top:2153px; width:336px; height:60px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Standaard-P"><span class="Normal-C12">Laat het Woord uitlegggen Wie Hij is, dan zal niemand meer aan Zijn godheid hoeven twijfelen.</span></p> </div> <div id="txt_58" style="position:absolute; left:763px; top:1146px; width:300px; height:74px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Standaard-P"><span class="Normal-C12">Als wij het profetisch Woord bestuderen en nadenken over de toekomst van Isral, dan is het essentieel dat we Christocentrisch lezen.</span></p> </div> <div id="txt_62" style="position:absolute; left:764px; top:1475px; width:298px; height:56px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Standaard-P"><span class="Normal-C12">Hij kan alle godsdiensten onder zijn vleugels samenbrengen. Een geniale leider zoals de wereld nog nooit heeft gekend.</span></p> </div> <div id="txt_65" style="position:absolute; left:760px; top:827px; width:303px; height:60px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Standaard-P"><span class="Normal-C12">De wegneming van de Gemeente is een plotselinge en een geheime gebeurtenis, die onaangekondigd zal plaatsvinden.</span></p> </div> <div style="position:absolute; left:723px; top:1574px; width:338px; height:240px;"> <img src="wpimages/wpf2430112_00.jpg" width="338" height="240" border="0" id="pic_100" name="pic_100" title="" alt=""></div> <div id="txt_60" style="position:absolute; left:298px; top:1253px; width:442px; height:258px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Standaard-P"><span class="Normal-C7">Is de antichrist een moslim?</span></p> <p class="Standaard-P"><span class="Normal-C8">&nbsp;</span></p> <p class="Standaard-P"><span class="No-Spacing-C">De god van de islam heeft geen zoon. Dit staat verwoord in de koepel van het islamtische heiligdom, de  Dome of the Rock , op het Joodse tempelplein. Met dit getuigenis verloochenen zij de Zoon van God. De Bijbel zegt dat dit het werk van de geest van de antichrist is: </span><span class="Normal-C11"> Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent </span><span class="No-Spacing-C"> (1 Johannes 2:22). </span></p> <p class="Standaard-P"><span class="No-Spacing-C">&nbsp;</span></p> <p class="Standaard-P"><span class="Normal-C9"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/isdeantichristeenmoslim.html" style="color:#001463;text-decoration:none;">Verder lezen...</a></span></p> <p class="Standaard-P"><span class="No-Spacing-C">&nbsp;</span></p> <p class="Standaard-P"><span class="Normal-C9">&nbsp;</span></p> </div> <div style="position:absolute; left:738px; top:2271px; width:326px; height:314px;"> <img src="wpimages/wp21997b30.jpg" width="326" height="314" border="0" id="pic_90" name="pic_90" title="" alt=""></div> <div id="txt_66" style="position:absolute; left:299px; top:2255px; width:421px; height:451px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Standaard-P"><span class="Normal-C7">De Openbaring van Jezus Christus</span></p> <p class="Standaard-P"><span class="Normal-C8">Zie, ik maak alle dingen nieuw!</span></p> <p class="Standaard-P"><span class="Normal-C8">&nbsp;</span></p> <p class="Standaard-P"><span class="No-Spacing-C">Op 1 oktober 2016 werd mijn verklaring van het laatste Bijbelboek gepresenteerd op de Zoeklicht-<wbr>dag, in de Basliek in Veenendaal. Een begrijpelijke studie met prachtige en verhelderende illustraties van Jos Vanspauwen.</span></p> <p class="Standaard-P"><span class="No-Spacing-C">&nbsp;</span></p> <p class="Standaard-P"><span class="Normal-C11">&#39;Het is werkelijk een schitterend boek geworden. U heeft iets kostbaars in handen.&#39;</span></p> <p class="Standaard-P"><span class="No-Spacing-C">Frits Boekhoff-<wbr> directeur stichting </span><span class="Normal-C11">Het zoeklicht</span><span class="No-Spacing-C">.</span></p> <p class="Standaard-P"><span class="Normal-C11">&nbsp;</span></p> <p class="Standaard-P"><span class="Normal-C11">&#39;Iedereen, die naar ordening op zoek is, heeft met dit boek alles in huis &nbsp;om het laatste Bijbelboek met meer inzichten te verkennen en zich eigen te maken. Warm aanbevolen.&#39;</span></p> <p class="Standaard-P"><span class="No-Spacing-C">JV, van maandblad </span><span class="Normal-C11">Reveil.</span></p> <p class="Standaard-P"><span class="Normal-C11">&nbsp;</span></p> <p class="Standaard-P"><span class="Normal-C11">De Openbaring van Jezus Christus</span><span class="No-Spacing-C"> is verkrijgbaar bij Het Zoeklicht of de christelijke boekhandel.</span></p> <p class="Standaard-P"><span class="No-Spacing-C">&nbsp;</span></p> <p class="Standaard-P"><span class="Normal-C9"><a href="http://www.dekoningkomt.nl/openbaring.html" style="color:#001463;text-decoration:none;">Verder lezen...</a></span></p> <p class="Standaard-P"><span class="Normal-C9">&nbsp;</span></p> </div> <div id="txt_67" style="position:absolute; left:737px; top:2589px; width:323px; height:60px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box; overflow:hidden;"> <p class="Standaard-P"><span class="Normal-C12">&#39;En Hij, Die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: </span><span class="Normal-C13">Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig&#39; </span><span class="Normal-C12">(Op. 21:5).</span></p> </div> <div style="position:absolute; left:760px; top:620px; width:303px; height:202px;"> <img src="wpimages/wpa9096311_00.jpg" width="303" height="202" border="0" id="pic_102" name="pic_102" title="" alt=""></div> <div style="position:absolute; left:763px; top:972px; width:300px; height:169px;"> <img src="wpimages/wpa4d0718f_00.jpg" width="300" height="169" border="0" id="pic_103" name="pic_103" title="" alt=""></div> <div style="position:absolute; left:764px; top:1265px; width:298px; height:203px;"> <img src="wpimages/wp2c62935f_00.jpg" width="298" height="203" border="0" id="pic_104" name="pic_104" title="" alt=""></div> <div style="position:absolute; left:723px; top:1924px; width:337px; height:222px;"> <img src="wpimages/wp124db938_00.jpg" width="337" height="222" border="0" id="pic_105" name="pic_105" title="" alt=""></div> </div> </body> </html>