Copyright ©, 2011 dekoningkomt.nl

 

“Zo zegt de HERE, de Koning en Verlosser van Israël, de HERE der heerscharen: Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten Mij is er geen God” (Jes. 44:6).

 

Home

Over deze site

Wie zijn wij?

Waarom Jezus?  

De Bijbel

De eindtijd in vogelvlucht

Links

Contact

Welkom...

 

Deze website gaat over de wederkomst van de Here Jezus. In contouren hebben wij geprobeerd om kort en bondig Gods plan met de gemeente, Israël en de volken duidelijk weer te geven. Verder staan er op deze site allerlei andere studies over de Bijbel en het christelijk geloof.

 

 

Gratis de nieuwste PDF reader downloaden.

Het profetisch Woord

Het profetisch Woord is als een lamp in de duisternis

Het Woord der waardheid recht snijden

De zeventig Jaarweken

Babel en haar systeem

Openbaring van Jezus Christus

 

De Eindtijd in het Kort

Tekenen van de eindtijd

De opname van de gemeente

De Grote Verdrukking

De Wederkomst van Christus

Het Duizendjarig Vrederijk

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Het nieuwe Jeruzalem

 

E-book eindtijd

De eindtijd in het kort - Jezus komt spoedig terug!

 

Studieboeken

De Koning komt! - Hoe zal het aflopen?   

Daniël - Gods weg met Israël en de volken

E-Books/Brochures

Norbert Lieth:    

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn

 

Feike ter Velde:

Leven door de Geest - wat is dat?

 

Arie Kleijne:

Dopen moet dat nu echt?

 

A. Kleijne en Jos Vanspauwen:

Wat is jouw keuze?

 

Reinhold Federolf:

2012 - einde van de wereld?

 

Gastenboek

 

De zeventig Jaarweken

De sleutel tot de proftieën

 

De zeventig Jaarweken vormen de belangrijkste sleutel bij het bestuderen van de profetieën. Daarin gaat het over Daniëls volk en de stad Jeruzalem.

Deze openbaring is een sterk bewijs dat het profetisch Woord een vast en betrouwbaar Woord is. Dit in tegenstelling tot allerlei occulte waarzeggers. Daarom zegt Petrus: “want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken” (2 Petr. 1:21).

Nadat de Here de gemeente heeft thuis gebracht, kan de laatste Jaarweek beginnen...

 

Lees verder...

 

 

Daniël

 

Gods weg met Israël en de volken

 

Geïllustreerde verklaring van het boek Daniël

Op de afgelopen Zoeklicht Toogdag werd het studieboek Daniël gepresenteerd. Het is een toegankelijke verklaring op de profeet Daniël geworden, in A4 formaat, met harde kaft en A3 uitvouwblad.

De eerste zes hoofdstukken zijn door Ds. Dick M. Stichter geschreven en de hoofdstukken zeven tot en met twaalf door Jeep van der Schoot. In dit boek staan bijzonder mooie full color illustraties, van Ted Larson uit Seattle.

Daniël is verkrijgbaar in de christelijke boekhandel of bij uitgeverij Het Zoeklicht.

Lees verder...

De Koning komt!

 

Hoe zal het aflopen?

 

Geïllustreerde verklaring van de Openbaring

In juni 2011 heeft Het Zoeklicht de Koning komt! gepubliceerd. Het is een prachtige geïllustreerde full color uitgave, in A4 formaat, met harde kaft. Een goed kennismakingsboek over het profetisch Woord, ook voor jongeren! In januari 2012 verscheen de tweede druk!

De Koning komt! is verkrijgbaar in de christelijke boekhandel of bij uitgeverij Het Zoeklicht.

Lees verder...

Babel en haar systeem

Babel is Babylon

 

Ten eerste is Babel een religieus, cultureel en economisch systeem, dat alle wereldheerschappijen inspireert. Ten tweede is Babel een stad, die van oorsprong in Irak aan de Eufraat ligt, ongeveer 50 km ten zuiden van Bagdad.

 

Velen vergeestelijken Babel, door het op Rome en de Katholieke kerk te betrekken. Zij doen dit vanwege de zeven heuvels, waarop de vrouw (de R.K.K.) zogenaamd gezeten is. Sommige profetie-uitleggers betrekken Babel op Jeruzalem, omdat de stad van “de Grote Koning” ook op zeven heuvels is gebouwd. En zo zijn er ook enkelen die het op de Verenigde Staten betrekken of specifiek op New York. Maar is Babel niet gewoon Babel, net zoals Amsterdam, Amsterdam is? .

 

Lees verder...

 

 

Het Woord der waarheid

recht snijden

Hoe doen we dat?

 

Belangrijk is dat het Woord recht wordt gesneden. Wie dat niet doen krijgen een ongeordend zicht over de toekomstige dingen. Een valkuil is dat men dan gedwongen wordt om de profetieën te gaan vergeestelijken.

 

Lees verder...

 

 

Openbaring van Jezus Christus

Openbaring: hoe te verdelen?

 

Openbaring betekent onthulling of te voorschijn komen. In dit Boek wordt geopenbaard hoe de Here Jezus als Koning en Rechter bezet grondgebied bevrijdt en in bezit neemt. Nu is Hij nog verborgen. Als Hij komt, zal Zijn komst voor de gehele wereld niet onopgemerkt blijven.

 

Om de indeling van Openbaring te begrijpen, is het belangrijk dat we aandachtig lezen wat in Openb. 1:19 staat. Dit is de sleuteltekst van de Apocalyps. Daarin lezen we dat Openbaring in drie periodes te verdelen is. Johannes moest opschrijven: “Schrijf dan hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen na dezen geschieden zal”.

 

Lees verder...

 

 

Wat is jouw keuze?

 

Evangeliesatiefolder

 

Ds. A. Kleijne en Jos Vanspauwen

 

Beschrijving van “Wat is jouw keuze”.

Waarom is de boodschap van het evangelie zo urgent in onze tijd? Omdat alleen het geloof in Jezus Christus ons redt van de eeuwige toorn. Elke dag sterven er duizenden mensen en waar zullen zij de eeuwigheid doorbrengen ? In de hemel of in de hel ? Echt wel een belangrijke vraag voor iedereen. De Here Jezus heeft daar heel duidelijke woorden over gesproken.
 

Lees folder....

Dit is Evangelie

 

Video en Powerpoint studie

 

Ds. A. Kleijne

 

Een duidelijke uitleg over het Evangelie. Wat wordt er zoal besproken?:

 

- Hoe zou je aan iemand het Evangelie kunnen uitleggen?

- De hemel is een geschenk!

- De mens is een zondaar

- Christus - wie Hij is en wat Hij heeft gedaan

 

http://www.jezuskomt.nl/ditisevangelie.php