Home

Over deze site

Wie zijn wij

Waarom Jezus?  

De Bijbel

De eindtijd in vogelvlucht

Links

Contact

 

Artikelen uit Het Zoeklicht

Leven uit verwachting

De dagen van Noach

Sions Koning komt...

De bedelingenleer

Veracht de profetieën niet!

Openbaring van Jezus Christus

De antichrist en het herstelde Romeinse rijk

Het systeem Babel: een geheimenis

De stad Babel in de eindtijd

 

De eindtijd in het kort

Israël en de eindtijd

Tekenen van de eindtijd

De Opname van de gemeente

De Grote Verdrukking

De Wederkomst van Christus

Het Duizendjarig Vrederijk

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Het nieuwe Jeruzalem

 

E-book eindtijd

De eindtijd in het kort - Jezus komt spoedig terug!

 

Evangelisatie  

Dopen moet dat nu echt?

Wat is jouw keuze?

Waarom het de moeite waard is christen te zijn

 

Studieboeken

De Openbaring van Jezus Christus - Zie, Ik maak alle dingen nieuw!

Daniël - Gods weg met Israël en de volken

De Koning komt! - Hoe zal het aflopen?

 

Gastenboek

 

De Koning komt...

Hoe zal het aflopen...

"Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien..."

Auteur Jeep van der Schoot

 

Welkom...

 

Op deze website vind je allerlei informatie en Bijbelstudies over het profetische Woord van God. Kort en bondig heb ik geprobeerd om Gods plan met de Gemeente, Israël en de volken duidelijk weer te geven. Verder staan er op deze site allerlei andere studies over de Bijbel en het christelijk geloof.

Copyright ©, 2017 dekoningkomt.nl

 

De Openbaring van Jezus Christus

Zie, ik maak alle dingen nieuw!

 

Op 1 oktober jl. werd mijn laatste boek gepresenteerd op de Zoeklicht-dag, in de Basliek in Veenendaal. Het is een geillustreerde verklaring van het Bijbelboek de Openbaring van Jezus Christus.

 

'Het is werkelijk een schitterend boek geworden. U heeft iets kostbaars in handen.'

Frits Boekhoff- directeur stichting Het zoeklicht

 

De Openbaring van Jezus Christus is verkrijgbaar bij Het Zoeklicht of de christelijke boekhandel.

 

Verder lezen...

 

“Zo zegt de HERE, de Koning en Verlosser van Israël, de HERE der heerscharen:

Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten Mij is er geen God”

(Jesaja 44:6).

Voor het laatst bijgewerkt op januari 2017

De dagen van Noach

Leven in de eindtijd

 

Leven in de eindtijd wordt door de Here Jezus vergeleken met de dagen van Noach. In Zijn rede over de laatste dingen voorzegt Hij wat er in de toekomst zal gaan gebeuren, vlak voorafgaand aan Zijn wederkomst. De vraag is waarom de Here Jezus die periode vergelijkt met de dagen van Noach. En of we daar nu al in leven.

 

Verder lezen...

 

 

Sions Koning komt...

De beloofde Erfgenaam

 

Het Matteüs-evangelie is ten eerste voor het Joodse volk bestemd. Het wordt daarom ook wel 'het Joodse evangelie' genoemd. Het is geschreven om aan te tonen dat Jezus Christus de beloofde Koning-Messias van Israël is. Dat blijkt wel, want Matteüs begint direct met het geslachtsregister van Jezus Christus, waarin Hij de Zoon van David en de Zoon van Abraham wordt genoemd. Een prachtig getuigenis met een diepe profetische betekenis!

 

Verder lezen...

 

 

Leven uit verwachting

Doe de Here Jezus Christus aan

 

Paulus leefde in de verwachting dat zijn generatie Christus' komst zou meemaken. Ook wij behoren uit die verwachting te leven. Daar moeten we natuurlijk wel nuchter onder blijven. Helaas is het voorgekomen dat sommigen gestopt zijn met werken, hun huis verkochten en geen plannen meer maakten voor de toekomst. Anderen sloten zich volledig af voor de buitenwereld. Zij leefden vanuit de verwachting dat de Here Jezus op een specifieke datum zou terugkeren, met alle gevolgen van dien.

 

Verder lezen...

 

 

Laat je niet beinvloeden door allerlei leringen, sensatienieuws en gespeculeer.

Niet lang daarna werd Hij gekruisigd, met boven Zijn hoofd op schrift: "Dit is Jezus, de Koning der Joden."

God nam Henoch vóór de zondvloed weg, net zoals de Gemeente vóór de Grote Verdrukking zal worden opgenomen.

De stad Babel in de eindtijd

Openbaring 18-19:1-5

 

Openbaring 17 gaat over het systeem Babel. Een voor de wereld verborgen systeem dat alle wereldheerschappijen inspireert. Openbaring 18 gaat over Babel als stad. Babel was gevestigd in het land Sinear aan de grote rivier de Eufraat, ongeveer 75 km ten zuiden van Bagdad in het tegenwoordige Irak. Babel en Jeruzalem zijn vanaf het begin elkaars tegenpolen. Zo wordt in de Schrift de antichrist "de koning van Babel" genoemd en is Jeruzalem de stad van de grote Koning.

 

Verder lezen...

 

 

De bedelingenleer

Het dispensationalisme

 

Nog niet zolang geleden was het dispensationalisme populair in de evangelische kringen. De laatste decennia is de belangstelling voor deze leer enorm afgenomen en wordt het zelfs door velen verguisd. Berijpelijk, vanwege de extremen die er uit voortkwamen, maar niet helemaal terecht. Zien we vooral ook niet een toename van allerlei dwaalleringen in de Gemeente? Zou dat misschien komen omdat er bijna geen kennis meer is van de leer van de bedelingen?

 

Verder lezen...

 

 

De systematische leer van het dispensationalisme helpt ons om de Bijbel goed te verstaan, in het bijzonder bij het bestuderen van het profetische Woord.

Het principe van Babel in Europa is er al. Dat geven ze aan door een gebouw te laten lijken op de toren van Babel, in Straatsburg.